News & Notices

 • योजना तर्जुमा गोष्ठिमा सहभागी हुने बारे
  2016-01-19 - Notices
  आ.व. ०७३।७४ का लागि वन क्षेत्रका विकासका कार्यक्रमहरु तर्जुमा सम्बन्धी

 • जापान सरकारको सहयोगार्थ अग्नी नियन्त्रण सम्वन्धी सामाग्री बुझन आउने सम्वन्धमा
  2014-03-28 - Notices
  उपरोक्त सम्वन्धमा यस निर्देशनालयमा रहेको जापान सरकारको सहयोगार्थ अग्नी नियन्त्रण सम्वन्धी सामाग्री अझै बुझन बाँकी सवै जिल्ला वन तथा बन्यजन्तुआरक्ष र संरक्षण क्षेत्र तथा राष्ट्रिय निकुञ्जले तुरुन्त उक्त सामान लगी चैत , बैसाखमा हुने वन डढेलोबाट बन जंगललाई जोगाउन र ठुलो धनजन र वन्यजन्तुको क्षती हुनबाट जोगाउन सबिनय अनुरोध छ ।

 • क्षेत्रीय निर्देशक ज्यु को विदाई समारोह
  2014-03-12 - News
  यस निर्देशनालयका क्षेत्रीय निर्देशक श्री राजदेव प्रसाद यादव ज्यु २०७१ असोज २ देखी लागुहुने गरी मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय , सर्ुर्खेतमा रसुवा हुनुभएको छ । यस निर्देशनालयमा अर्का क्षेत्रीय निर्देशक बिश्शुबाबुतिबारी ज्युसो ही दिन देखी नै हाजीर हुनुभएको छ ।

 • view archives