Staff Details

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, हेटौडाको स्विकृत दरबन्दी तथा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्षेत्रीय निर्देशक
(रा.प.प्र.प्रा.)
डा. श्री अखिलेश्वरलाल कर्ण 
Email: 


                                                              
अनुगमन तथा मुल्यांकन अधिकृत          अनुगमन तथा मुल्यांकन अधिकृत         अनुगमन तथा मुल्यांकन अधिकृत
उप- सचिव(रा.प.द्धि.प्रा.)                             उप- सचिव(रा.प.द्धि.प्रा.)                                 उप- सचिव (रा.प.द्धि.प्रा.)
बिष्णुप्रसाद पौडेल                                      युवराज मास्के                                                घनश्याम ढकाल
मो.नं.  ९७५५०००५३४                             मो.नं.  ९८४२०४०१६८                        मो.नं.  ९८५६०३५६०२

             
सहायक वन अधिकृत            
(रा.प.तृ. प्रा.)                 
श्री नवराज पुडासैनी                
मो.नं.  ९८५५०७१६४५              
Email: nabusaini@gmail.com              
सहायक वन अधिकृत
(रा.प.तृ. प्रा.)
श्री नारायण बहादुर कार्कि
मो.नं.  
सहायक वन अधिकृत
(रा.प.तृ. प्रा.)
श्री गणेश कुमार थारु
मो.नं.  

शाखा अधिकृत 
(रा.प.तृ.प्र.)
हरिप्रसाद अधिकारी
लेखा अधिकृत 
(रा.प.तृ. प्र.)
तारानाथ गौतम
मो.नं.  ९८४५३८२०३१

रेन्जर 
(रा.प.अ.प्र.प्रा.)
राजु लामा
 

रेन्जर 
(रा.प.अ.प्र.प्रा.)
(रिक्त)


लेखापाल
(रा.प.अ.प्र.प्र.)
(श्री सुधिर ढकाल)
मो.नं.  ९८१७२१३०८२
नायब सुब्बा 
(रा.प.अ.प्र.प्र.)
(श्रीमती पदमा कुमारी ढुंगेल )
Email: 
मो.नं.  
कम्प्युटर अपरेटर
(रा.प.अ.प्र.प्र.)
(रिक्त)
 
रेन्जर 
(रा.प.अ.प्र.प्रा.)
श्री अमरेन्द्र कुमार लाल
मो.नं.  ९७४५०२६८७७

  
सवारी चालक
(श्रेणी विहिन, करार)
श्री रमेश रुम्बा
मो.नं.  ९८४५४८७२१७

सवारी चालक
(श्रेणी विहिन)
मनोज अर्याल

कार्यालय सहयोगी
(श्रेणी विहिन)

श्री प्रेम व. रुम्बा 


कार्यालय सहयोगी
(श्रेणी विहिन)
श्री सुनमाया गुरुङ्ग

 

कार्यालय सहयोगी

(श्रेणी विहिन, करार)

श्री रुप नारायण यादव

 
कार्यालय सहयोगी
               (श्रेणी विहिन)
                  (रिक्त)
 
  कार्यालय सहयोगी
(श्रेणी विहिन)
(श्री बेचुबहादुर श्रेष्ठ)
मो.नं.  ९८१९२९९४९०

 

 

   कार्यालय सहयोगी
   (श्रेणी विहिन, करार)
    श्री रामहरी दाहाल

   मो.नं.  ९८४५४५६७२७